Statul dă teren agricol tinerilor doritori să-l muncească. Care sunt condițiile

Cele mai urmărite

Tinerii fermieri care doresc să înceapă o afacere în sectorul agricol și nu au un teren, pot profita de programul „Teren agricol pentru tinerii fermieri”. Sesiunea acestui program a fost deja deschisă de Agenția Domeniilor Statului (ADS).

Programul este destinat persoanelor de până în 40 de ani, cu studii de specialitate în agronomie care pot concesiona până la 50 de hectare de teren agricol aflat în proprietatea statului, prin administrarea ADS.

Astfel că, terenuri din 17 județe intră în licitație anul acesta, în special cele din județele din sudul țării, dar și din Iași sau Brăila. Terenurile vor fi: teren arabil, viță-de-vie, livezi, pășuni etc.

ADS estimează că va avea între 1.100 și 2.000 de ha de teren pentru tinerii fermieri. În anii trecuți, arenda anuală a fost de la 800 kg grâu/ha până la 3.000 kg/ha.

„Dacă pentru aceeași suprafață de teren se înscriu mai mult de doi tineri fermieri, automat se intră în licitație. Deși prețul de pornire a fost mic, datorită dorinței tinerilor de a avea acel teren au început licitațiile”, a declarat directorul general ADS, George Sava, pentru Digi24.

Solicitanții de terenuri agricole prin programul pentru tineri fermieri trebuie să depună la sediul ADS sau să transmită prin poșta electronica următoarele documente:

a) cerere de principiu care conține numele, prenumele, data nașterii, studiile, domiciliul, comuna și județul pe raza căruia se află terenul solicitat, suprafața solicitată (Anexa nr. 1a la Procedură);

b) cartea de identitate a solicitantului – în copie;

c) diplomele de studii de profil (conform condițiilor de eligibilitate) – în copie;

d) declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă faptul că nu a avut contracte încheiate cu ADS, în calitate de persoană fizică, și reziliate din culpa sa și/sau nu a înregistrat restanțe la plățile datorate în baza unor contracte încheiate cu ADS (Anexa nr. 4 la Procedură) – în original.

Cele mai noi știri

Plăți de peste 97 mil lei pentru Campania 2023, între 12-14 iunie

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a efectuat, în perioada 12 – 14...

Articole din aceeași categorie