Modificări în condițiile de acordare sprijin pentru crescători de oi și capre

Cele mai urmărite

APIA îi anunță pe cei care sunt crescători de oi și capre despre introducerea unor modificări în condițile de plată ANTZ 9 publicate în Monitorul Oficial și care au intrat în vigoare la 23 mai 2023.

Astfel, cei care sunt crescători de oi și capre sunt atenționați în legatură cu anexa nr. 1 „Cerere de plată 2023”, partea V.4.3 ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII PENTRU INTERVENŢII ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC Ajutoare Naţionale Tranzitorii în sectorul zootehnic (ANTZ) – ANTZ 9 O – ovine femele/ANTZ 9 C – caprine femele, punctul 1.2 și care are urmatoarele modificări:

  1. sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine şi/sau femelele de caprine care până la finalul perioadei de reţinere de 100 de zile au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat;
  2. în cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat din motive generate de mine/reprezentantul legal, întreaga cerere se respinge de la plată;
  3. solicitarea pentru ANTZ 9 O – ovine femele/ANTZ 9 C femele caprine poate fi retrasă total, în scris, în orice moment, mai puţin în situaţiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neconformităţile din cererea sa de sprijin sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa locului şi dacă în urma controlului la faţa locului au fost identificate neconformităţi, conform art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1.173/2022;
  4. în cazul în care în urma tuturor controalelor administrative şi la faţa locului apar diferenţe între animalele solicitate şi animalele determinate, sunt de acord cu penalităţile/excluderile de la plată conform prevederilor legislative referitoare la sancţiuni şi penalităţi;
  5. în cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A. întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 2.116/2021 şi/sau aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 66/2011;
  6. nu se acordă nicio plată dacă se stabileşte că au fost create condiţii artificiale pentru obţinerea plăţilor aferente schemelor de plată, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 62 din Regulamentul (UE) nr. 2.116/2021;
  7. structurile de control de la nivelul MADR, APIA, Comisiei Europene, Curţii de Conturi a României şi alte structuri competente au dreptul de a verifica informaţiile din dosarul cererii de plată, precum şi documentele aflate în legătură cu aceasta etc. (conform art. 48, 49 şi 50 din Regulamentul UE nr. 2.116/2021). 
Cele mai noi știri

Plăți de peste 97 mil lei pentru Campania 2023, între 12-14 iunie

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a efectuat, în perioada 12 – 14...

Articole din aceeași categorie