Ajutor de stat pentru creșterea animalelor. Vezi cuantumul maxim pentru fiecare specie

Cele mai urmărite

Ordonanţa de Urgenţă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru creşterea animalelor a fost postată în secțiunea „Transparenţă decizională”, de pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului.

Cuantumul maxim al schemei de ajutor de stat pentru perioada 2023 – 2027 este de 561.571.180 lei, din care 173.901.190 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 387.669.990 lei pentru speciile ovine şi caprine.

Valoarea ajutorului de stat, acordat pe cap de animal/an, pentru întocmirea şi menţinerea registrelor genealogice este de cel mult 60 de lei pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline şi ecvine, de 35 de lei pentru rasele de animale din speciile ovine, caprine, respectiv de 100 lei pentru porcine.

De asemenea, pentru testele efectuate de către terţi sau în numele unor terţi pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, suma acordată pe cap de animal/an nu poate fi mai mare de 140 de lei – în cazul testării performanţelor producţiei de lapte, de 60 lei – în cazul testării performanţelor producţiei de carne, pentru rasele de animale din speciile taurine şi bubaline, de 35 lei – în cazul testării performanţelor producţiei de lapte, 35 lei – în cazul testării performanţelor producţiei de carne, 30 lei – în cazul testării performanţelor producţiei de lână, pentru rasele cu lână fină, respectiv 36 lei – în cazul testării performanţelor producţiei de pielicele, pentru rasele de animale din speciile ovine şi caprine.

Suma alocată ajutorului de stat pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2023 este de maximum 39 milioane de lei credite de angajament, din care 16,926 milioane de lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, şi 22,074 milioane lei pentru speciile ovine şi caprine.

Totodată, există 24 milioane de lei credite bugetate, din care 10,416 milioane de lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, şi 13,584 milioane de lei pentru speciile ovine şi caprine.

Intensitatea ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor menționate anterior este:

a) de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrelor genealogice;
b) de până la 70 % din costurile aferente testelor efectuate de terţi sau în numele unor terţi pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic a efectivelor de animale.

Ajutoarele de stat  sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin atestat de producător, după caz, precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole.

Cererile inițiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat completate de către solicitanţi, avizate de către ANZ, se depun în perioada 1-15 decembrie a anului precedent celui pentru care se solicită ajutorul de stat la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului.

Prin excepţie, pentru anul 2023, cererile iniţiale de solicitare a ajutoarelor de stat, aferente serviciilor realizate în perioada iulie-decembrie 2023, completate de către solicitanți și avizate de către ANZ, se depun în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și 31 iulie 2023, inclusiv.

Proiectul poate fi consultat aici: https://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative/8311-proiect-oug-ajutor-de-stat-crestere-animale.html       

Cele mai noi știri

Se suplimentează bugetul MADR. Vezi la care dintre măsurile de sprijin ajung banii

În Ședința Guvernului din data de 18 iulie 2024 a fost aprobată o Hotărâre privind alocarea unor sume din...

Articole din aceeași categorie