Vezi care sunt noile mijloace de identificare a animalelor

Cele mai urmărite

Este interzisă folosirea altor mijloace de identificare a bovinelor, ovinelor, caprinelor și suinelor odată cu intrarea în vigoare a proiectului de ordin, publicat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pe site-ul oficial.

În cele ce urmează se definește fiecare mijloc de identificare a animalelor pentru ca toți crescătorii de animale să știe exact care sunt cele acceptate de ANSVSA, scrie agroinfo.ro

„În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) crotalie auriculară simplă – mijloc de identificare utilizat la identificarea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, suine, camelide, cervidee şi reni, confecţionat din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare codul de identificare al animalului și care se fixează pe urechea acestuia printr-un mecanism de blocare care împiedică scoaterea acestuia fără a-l deteriora și care îl face inutilizabil în cazul forțării;
b) crotalie auriculară electronică – mijloc electronic de identificare al animalului utilizat pentru identificarea animalelor reprezentat de o crotalie auriculară din material plastic în care este înglobat un transponder ce conține codul unic de identificare şi care se aplică la urechea animalului printr-un mecanism de blocare care împiedică scoaterea crotaliei fără a o deteriora și care o face inutilizabilă în cazul forțării;
c) transponder – dispozitiv electronic de identificare ce poate fi înglobat într-o crotalie auriculară, microcip injectabil, sau bolus ruminal, care asigură o dublă funcţionalitate, respectiv stocarea unui cod unic de identificare şi transmiterea acestuia atunci când este activat de un câmp de radiofrecvenţă corespunzător;
d) bolus ruminal – un transponder introdus într-un dispozitiv cu greutate specifică administrat pe cale orală, utilizat pentru identificarea rumegătoarelor, ce rămâne în stomacul animalelor datorită gravitației sale specifice care împiedică trecerea lui prin sistemul digestiv.
e) tatuaj – modalitate de marcare a animalelor prin imprimarea animalelor cu codul de identifcare alocat acestuia;
f) cititor de coduri de bare – dispozitiv capabil să citească codul de bare de pe crotalie şi, cel puţin, să afişeze electronic codul de identificare al animalului;
g) cod de bare – set de bare verticale de diferite lăţimi, înălţimi şi cu diferite spaţii între ele, în care fiecare cifră de la 0 la 9 este reprezentată de un model diferit de bare, care poate fi citit de un scaner cu laser şi care, în contextul prezentului ordin, va reproduce la citirea cu un scaner cu laser codul unic de identificare a animalului;
h) cititor de coduri de transpondere – dispozitiv portabil sau staţionar, capabil să citească codurile transponderelor ce utilizează tehnologia HDX şi FDX şi, cel puţin, să le afişeze electronic conform standardului ISO 11784;
i) cod de transponder – cod programat într-un transponder, ce conţine informaţii referitoare la codul de ţară, numărul duplicatului şi numărul unic de identificare a animalului
j) cleşte aplicator – dispozitiv utilizat la aplicarea crotaliilor auriculare; acesta este furnizat de către producătorii și/sau furnizorii de crotalii auriculare, pentru a se potrivi perfect cu modelul acestora și, implicit, pentru a facilita aplicarea mijloacelor de identificare;
k) cod de ţară – cod format din două litere majuscule, respectiv RO în cazul crotaliei auriculare simple, sau din 3 (trei) cifre, respectiv 642 în cazul crotaliei auriculare electronice, reprezentând codul ISO al României, acordat în conformitate cu ISO 3166;
l) cod unic de identificare – cod numeric alcătuit din 10 cifre în cazul ovinelor, caprinelor porcinelor, din exploataţiile nonprofesionale, respectiv din 12 cifre în cazul bovinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, utilizat pentru identificarea individuală a unui animal la nivel naţional;
m) mijloc de identificare duplicat – mijloc de identificare a animalului care înlocuieşte mijlocul de identificare ce a fost pierdut, confecţionat din acelaşi material şi cu aceleaşi caracteristici tehnice ca şi mijlocul de identificare iniţială;
o) cod de marcare – cod alfanumeric destinat identificării suinelor dintr-o exploataţie comercială;
p) sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – totalitatea aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor utilizate pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, denumit în continuare SNIIA;
q) furnizor primar – societate comercială ce are ca activitate producerea şi/sau distribuirea mijloacelor oficiale de identificare a animalelor pe teritoriul României, pentru care a obţinut aprobarea de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi are dovada că deţine un angajament scris cu producătorul pentru furnizarea mijlocului de identificare pe teritoriul României, după caz;
r) furnizor secundar – medicul veterinar de liberă practică împuternicit organizat în condiţiile legii şi/sau organizaţia profesională a crescătorilor de animale înregistrată legal, care face dovada că deţine un angajament scris cu unul sau mai mulţi furnizori primari de mijloace oficiale de identificare a animalelor, în vederea furnizării mijloacelor de identificare, şi care au primit din partea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti calitatea de furnizor secundar.

În vederea aprobării ca mijloace oficiale de identificare crotaliile auriculare, bolusurile ruminale și transponderele injectabile vor fi evaluate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pe baza unor rapoarte de testare completă efectuate în laboratoare agreate de The International Committee for Animal Recording, denumit în continuare ICAR.

Începând cu data publicării prezentului ordin, utilizarea la identificarea animalelor pe teritoriul României a unor mijloace de identificare ce nu respectă prevederile prezentei norme sanitare veterinare este interzisă; mijloacele de identificare aprobate, ce nu îndeplinesc specificațiile tehnice stabilite prin prezenta normă sanitară veterinară nu mai au calitatea de mijloace oficiale de identificare ce pot fi utilizate la identificarea animalelor pe teritoriul României. 

Mijloacele de identificare deja aprobate și aflate în circulație pot fi utilizate într-o perioadă de 6 luni de la data publicării prezentului ordin”. 

Cele mai noi știri

Plăți de peste 97 mil lei pentru Campania 2023, între 12-14 iunie

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a efectuat, în perioada 12 – 14...

Articole din aceeași categorie