Ghidul solicitantului pentru Programul Investalim, în dezbatere. Vezi bugetul disponibil și cheltuielile eligibile

Cele mai urmărite

A fost lansat în dezbatere publică Ghidul solicitantului pentru Programul Investalim 2023-2026, care cuprinde informații cu privire la buget, cheltuieli eligibile și neeligibile, criteriile de eligibilitate, procedurile de aplicare, documentele necesare, termenele limită și alte detalii relevante pentru solicitarea și obținerea ajutorului de stat.

Această schemă de ajutor de stat contribuie la dezvoltarea unităților de procesare în următoarele sectoare: 

• Prelucrarea și conservarea cărnii;

• Industria peștelui;

• Industria cartofilor;

• Domeniul sucurilor din fructe și legume;

• Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;

• Fabricarea uleiurilor și grăsimilor;

• Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;

• Fabricarea produselor de morărit;

• Fabricarea pâinii;

• Fabricarea zahărului;

• Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă și a animalelor de companie.

Bugetul maxim al schemei este de aproximativ 600 milioane euro și se vor acorda astfel:
a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2023 – 2026;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2024 – 2031. Bugetul mediu anual al schemei este de aproximativ 147,5 milioane euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil variază în funcție de regiunile de dezvoltare în care se situează beneficiarii:
 – Minim 35%-40% din costurile eligibile pentru beneficiarii din județul Ilfov;
 – Maxim 70% din costurile eligibile ale proiectului de investiție pentru județele Galați, Prahova, Dolj, Gorj;

 – În restul județelor, gradul de sprijin oscilează între limitele minime și maxime specificate anterior.

Beneficiarii programului sunt întreprinderile nou-înființate sau întreprenderile în activitate (IMM și întreprinderi mari). Aceștia vor trebui să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile totale ale proiectului, din resurse proprii.

Criterii de eligibilitate:
• să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 2.500.000 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500.000 euro;
• să demonstreze eficiența economică şi viabilitatea pe toată durata implementării investiţiei şi încă 5 ani de la data finalizării acesteia;
• să genereze contribuții la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul statului, pe perioada implementării investiției şi încă 5 ani de la data finalizării acesteia;
• să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin atragerea altor investiții conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii;
• întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia.

Cheltuieli eligibile pentru investiții în active corporale:
• construcţia de clădiri, instalații, utilaje şi echipamente identificate ca necesare prin Planul de afaceri;
• extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;
• infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
• mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/ mărfuri adecvate activității eligibile descrise în proiect (autocisterne, cisterne; autoizoterme (transport produse perisabile sau sub temperatură controlată));
• sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc.

Cheltuielile eligibile pentru investiții în active necorporale:
• achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului; 
• înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
• etichetarea (crearea conceptului); 
• creare de marcă înregistrată/ brand sau indicație geografică.

 – Costurile aferente activelor necorporale nu pot depăși 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale, în cazul întreprinderilor mari. 
 – Toate costurile activelelor necorporale sunt eligibile pentru finanțare în proporție de 100%, în cazul IMM-urilor.

Ajutorul de stat este acordat întreprinderilor solicitante până la sfârșitul anului 2031 sub formă de sume nerambursabile.

Cele mai noi știri

Se suplimentează bugetul MADR. Vezi la care dintre măsurile de sprijin ajung banii

În Ședința Guvernului din data de 18 iulie 2024 a fost aprobată o Hotărâre privind alocarea unor sume din...

Articole din aceeași categorie