Se prelungește perioada de aplicare a clauzei suspensive pentru susținerea sectoarelor suin și avicol

Cele mai urmărite

În Ședința de Guvern din 28 decembrie 2023 a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului pentru completarea art. 13 din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, precum și a art. 12 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.

Prezentul act normativ vizează prelungirea perioadei de aplicare a clauzei suspensive cu maxim 6 luni, sub condiția prezentării de către beneficiari a unei declarații pe propria răspundere conform căreia procedura de obținere a documentelor nu este finalizată la data depunerii solicitării de prelungire.

Prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie aprobat prin Legea nr.195/2018, până la data limită de semnare a contractelor, respectiv 31 decembrie 2022, au fost încheiate 28 de contracte. Prin această schemă de sprijin este susținută înființarea a 49.349 locuri de cazare reproducție suine în ferme comerciale, prin intermediul cărora se va genera o producție de circa 1,25 milioane purcei anual.

Prin Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol aprobat prin Legea nr.227/2018, până la data limită de semnare a contractelor, respectiv 31 decembrie 2022, au fost încheiate 40 de contracte. Prin acest program este susținută înființarea a 8,8 milioane locuri de cazare pentru activitatea de creștere, reproducție, incubație în sectorul avicol.

În urma notificărilor transmise în perioada 15 – 20 noiembrie 2023 de către unii dintre beneficiarii celor două programe, s-a constatat că 7 beneficiari în cadrul Programului suine, reprezentând 20% și 4 beneficiari în cadrul Programului avicol, reperezentând 10%, din motive neimputabile acestora, nu au finalizat procedura de obținere a documentelor pentru care a fost reglementată clauza suspensivă.

Cele mai noi știri

„Orice om normal la cap ar pleca imediat din această țară!”

Vorbeam ieri, pe la prânz, cu un om deosebit, care face agricultură în România și cam asta a fost...

Articole din aceeași categorie