76 de revendicări au trimis transportatorii și agricultorii către Guvern

Cele mai urmărite

Transportatorii şi agricultorii care protestează în aceste zile au transmis Guvernului o listă cu 76 de revendicări în numele „poporului român” pentru a înceta protestele. Printre acestea se numără: reducerea RCA la 5.000 lei pentru camioane fără istoric de daună, majorarea subvenţiei pe suprafaţă la 250 euro/ha sau respectarea referendumului privitor la reducerea numărului de parlamentari.

Lista completă cu revendicările o regăsiți în cele ce urmează:

 1. Recunoașterea transportului rutier drept sector economic strategic și elaborarea unor măsuri care să susțină acest sector economic pentru a rămâne competitiv și a aduce în continuare venituri directe la bugetul Statului (este cel mai mare exportator de servicii din România, aduce peste 5 miliarde de euro anual în economia românească, contribuind la reducerea deficitului valutar);
 2. Diminuarea RCA la 5.000 de lei la B0 la MMTA 40 tone fără implicatii BAAR și introducerea în polița RCA a tractărilor și asistența națională/internațională;
 3. Diminuarea asigurarilor rca cascadat în tonaj mai mic;
 4. Audierea ASF privind costurile componentei RCA;
 5. Posibilitatea recuperării unui procent din acciza la combustibil pentru firmele de transport licențiate direct din pompă;
 6. Introducerea unei alocaţii de hrană pentru lucrătorii detaşaţi, neimpozabilă, în valoare de 60 EUR/zi, care să se adauge la plafonul maxim de 87,5 EUR/zi în limita căruia se poate acorda indemnizaţia de detaşare și mărirea plafonului neimpozabil de la 3 la 4 salarii de bază;
 7. Scurtarea timpilor de trecere a frontierei prin modificarea OG 43 şi respectarea Regulamentului European 1100/2008 privind controalele în vămi (care prevede eliminarea controalelor maselor și dimensiunilor din punctele de trecere a frontierelor pentru a fluidiza traficul prin frontiere);
 8. Reintroducerea toleranțelor la depăşirile de greutate/gabarit la vechea lege, aşa cum prevăd şi normele europene şi evitarea dublei taxări;
 9. Mutarea controalelor rovinietei, cântarului şi al măsurării gabaritului pe teritoriul naţional/la cel puţin 15 km de punctul de trecere a frontierelor, respectând astfel şi Regulamentul European 1100/2008 privind controalele în vămi (care prevede eliminarea controalelor maselor și dimensiunilor din punctele de trecere a frontierelor pentru a fluidiza traficul prin frontiere)
 10. Echitate fiscală. Acordarea alocației de cazare neimpozabilă de 265 lei/zi pentru salariaţii bugetari să se acorde şi angajaţilor din privat, fără documente justificative.
 11. Reglementarea unui mediu de concurență loială în transporturi, respectiv o lege anti-dumping prin care se pedepseşte prestarea unui serviciu la un tarif care nu acoperă costurile implicate (poate fi aplicată la nivelul întregii economii pentru interzicerea activităţii economice sub costuri). Impunerea unui tarif minim de referinţă (model Spania, Ungaria). Această măsură oferă protecție transportatorului.
 12. Revenire E-transport / E-sigiliu doar la marfurile cu risc ridicat și introducerea cerealelor și a lemnului în marfuri cu risc ridicat. Transportatorul să nu fie sancționat dacă nu facilitează monitorizarea mărfii, ci să fie responsabilitatea benficiarului transportului de a organiza transportul cu un operator care poate asigura această monitorizare;
 13. Obligația plății timpilor de așteptare a camioanelor la încărcare/descărcare care depăşesc 2 ore;
 14. Interzicerea serviciului prestat de șofer de încărcare/descărcare a mărfii în/din camion;
 15. Posibilitatea de a nu plăti TVA-ul la stat în situația în care o companie nu își achită către transportator facturile și intră în insolventă;
 16. Revizuirea taxei de drum care intra în vigoare în 2026, prin diminuarea la minim a prețului pe km;
 17. Revizuirea caselor de expediții și obligarea acestora la amenzi drastice în cazul neplăților;
 18. Furnizorul bunurilor să răspundă până la suma prețului de transport în cazul în care speditia intră în faliment sau nu plătește (cum este în Franța);
 19. Măsuri pentru blocarea externalizării profitului multinaționalelor;
 20. Intensificarea controalelor camioanelor ucrainene pe teritoriul României pentru combaterea concurenței neloiale;
 21. Rezolvarea problemelor de acces în Portul Constanța care au devenit din ce mai acute de când sunt atât de multe camioane ucrainene care intră zilnic în port;
 22. Eliminarea taxei de acces în terminalul CSCT;
 23. Creare de condiții în terminalele de containere Socep și CSCT (la Socep șoferii pot sta și până la 4-5 ore în frig la ghișeu pentru a face actele să intre în terminal, la CSCT programarea pin pentru a putea intra în terminal poate dura în unele cazuri până la 48 h);
 24. Reglementarea transportului containerizat și oprirea abuzului liniilor de shipping (libertatea preluării containerelor pe auto propriu restricționtă de anumite linii maritime);
 25. Eliminarea taxei M/H din portul Constanța;
 26. Posibilitatea suspendării acoperirii polițelor (RCA/CMR/casco) când un camion nu este în uz și prelungirea automată a valabilității;
 27. Revizuirea sistemului bonus-malus;
 28. Pornirea asigurarilor de la B8, nu de la B0;
 29. Nivelul Malus să depindă de valoarea pagubei, nu de numărul
  incidentelor;
 30. Efectuarea plății primei RCA în rate indiferent de nivelul acesteia pentru reducerea efortului financiar;
 31. Revizuirea modalitatii de stabilire a tarifului de prima RCA pentru contractele încheiate pe perioade mai mici de 12 luni;
 32. Monitorizarea electronica prin rețeaua de camere de supraveghere în trafic a valabilității RCA;
 33. Posibilitatea diminuării valorii primei prin introducerea fransizei platibila doar în caz de daună;
 34. Certificat de daunalitate – similar cu procesul de interogare existent în sistemul bancar (biroul de credite). Se introduce posibilitatea ca acesta să poată fi solicitat și de către persoanele juridice care au un interes legitim cu acordul potentialului asigurat si respectarea legislatiei privind GDPR. Se urmărește
  responsabilizarea conducătorilor auto cu efect în timp asupra reducerii tarifului;
 35. Referitor la veniturile din cedarea de folosința bunurilor (venitul din arenda) revenirea la nivelul anterior, adică modificarea deducerii la venitul din arendă de la cota 20% la 40 la% asupra venitului brut, fapt ce implică micșorarea cantitații de arenda acordate proprietarului de teren (arendatorului);
 36. Anularea articolului din legea 296/2023 privind TAXARE PFA-urilor referitor la contribuția de sănătate;
 37. Permiterea deductibilitatii cheltuielilor cu sponsorizările cum era în vechea lege;
 38. Conform actualei legi Pierderea fiscală se compensează la 70% în următorii cinci ani. Solicităm compensare integral în următorii cinci ani;
 39. Anularea Legii 296/2023 și păstrarea impozitului pe venituri la 1% în loc de 3%, cu respectarea condițiilor de număr de angajați;
 40. Anularea Legii 370/2022 prin care se modifică plafonul pentru stabilirea tipului de impozitare la microintreprinderi de la 1.000.000 euro la 500.000 euro și revenirea la acelasi plafon de 1.000.000 euro conform vechii legi;
 41. Anularea Legii 296/2023 și păstrarea facilităților privind CASS la nivelul anterior pentru sumele din venitul brut lunar până la 10.000 lei din sectorul agricol, conform Legii inițiale 135/2022 prin care se asigură facilităti fiscale și pentru agricultură până în decembrie 2028, cu condiția ca firmele să realizeze 80% din venituri din agricultură;
 42. Acordarea subvențiilor APIA aferente anului în curs până la finalul lunii ianuarie a următorului an, inclusiv pentru fermierii aflați în eșantionul de control clasic și prin teledetectie, precum și accelerarea proceselor pentru compensările
  financiare asociate celorlalte scheme de plată directă (eco scheme, măsuri de agro-mediu etc.);
 43. Continuarea programelor AGRO IMM INVEST și RURAL INVEST prin creșterea plafoanelor de garantare și a plafonului de ajutor de stat anual aferent fiecărui agent economic din sectorul agricol, în cadrul creditării cu garanție FGCR, precum și extinderea bazei de creditare a fermierilor cu risc bancar B și
  C, demers realizat în colaborare cu BNR și instituțiile bancare cât și relaxarea condițiilor bancare și regândirea sintagmei „rau platnic”, și includerea în refinantarea creditelor existente în aceste proiecte investiționale cu dobânda subventionată fără taxarea de preluare a acestor credite cu comisionul de plata
  anticipată;
 44. Reducerea cu 50% a impozitului pe venit a salariaților din agricultură;
 45. Eliminarea programului E-Factura până la nivelul de 1.000.000 EUR cifra de afaceri;
 46. Eliminare accizei la motorină folosită în agricultură direct de la pompă, crearea unei platforme cu fermierii care beneficiază de această facilitate (Nu mai plătim ca să nu mai așteptăm să primim);
 47. Crearea unui pachet de ajutor pentru fermierii care doresc să achiziționeze terenuri/ferme pentru încurajarea investițiilor în domeniul agricol, cât și a întregului sector și interzicerea vânzării terenurilor către străini sub orice formă chiar dacă unul din acționari este român (interzicerea oricărei forme de
  capital strain în a cumpăra terenurile țării);
 48. Reglementarea comerțului în piețe prin prioritizarea comerțului local, eliminarea falșilor producători;
 49. Simplificarea acordării ajutoarelor din agricultură prin debirocratizare modului de depunere a cererilor unice;
 50. Credite garantate prin FGCR pt fermieri, cu dobânda subvenționată similar IMM invest, pentru relansarea activității fermierilor și acoperirea datoriilor neplătite;
 51. Rating bancar separat pentru fermierii aflati în dificultate;
 52. Relansarea producției de fertilizanti pentru piața internă;
 53. Acordarea de facilități pentru producătorii de fertilizanți, destinați pieței interne;
 54. Tarife stabilite pentru transportul de cereale și fertilizanti pe calea
  ferată;
 55. Plata RCA pentru perioada de folosință echipamente agricole și camioane proporțional;
 56. Creșterea subvenției pe suprafață la minim 250 euro ha;
 57. Compensare de urgență pentru pierderile înregistrate de fermieri ca urmare a războiului din UCRAINA;
 58. Taxe vamale și TVA de protecție pentru produsele din Ucraina pentru a nu se mai repeta situația de acum;
 59. Introducerea TVA la produsele agricole importate din Republica Moldova;
 60. Completarea legii prevenției cu toate domeniile de activitate pentru a preveni și apoi a sancționa;
 61. Eliminarea impozitului pe subvenție fiind considerate venituri în bilanțul contabil;
 62. Anularea tva-ului la inputuri pentru agricultură și îngrășăminte;
 63. Rambursare tva la maxim 30 zile din momentul aprobării cererii pentru companiile românești;
 64. Revenirea la planul ca amenzile să fie plătite 1/2 și 15 zile de plată;
 65. Crearea cadrului legal pentru schimburile temporare de terenuri agricole pentru comasarea lucrarilor agricole;
 66. Renuntarea la a se implementa o lege a arendei întrucât este un contract civil și se poate subroga codului civil în cadrul reglementat;
 67. Creare unui cadru legal pentru a se impune în contractele între părti acordarea de bonificații pentru indicii calitativi de umiditate si de corpuri străine față de stas la cereale;
 68. Neimpozitarea profitului reinvestit în firma;
 69. Încurajarea prin facilitati fiscale și suport financiar de dezvoltare a fabricilor de procesare în zone preponderant agricole pentru a procesa produsele obținute evitându-se a se vinde marfa brută;
 70. Regândirea plafonării produselor finite agricole de bază de la producători la cumpărători incluzând o gamă mai variata de produse agricole;
 71. Solicităm intervenția statului prin OUG de a fi interzise solicitările de insolvență pe un termen de 3 ani în agricultură, ca efect al impactării războiului din Ucraina asupra domeniului agricol, fiind în joc siguranța alimentară a României;
 72. Scoaterea finanțării partidelor politice de la bugetul de stat întrucât această gaură neagră trebuie sa o platim noi;
 73. Respectarea referendumului privitor la reducerea numărului de parlamentari;
 74. Rectificarea legii vânătorii prin obligativitatea apartenenței de o asociație de vânătoare și scoaterea adeverinței de poligon ca dovadă pentru posesia de armă de vânătoare;
 75. Emiterea unei legi a „ursului”, întrucât la nivel național mor zilnic oameni în regim de urgență;
 76. Toți participanții pașnici independenti care au fost la protest și care pot face dovada ca au fost la protest nu vor fi supusi unor controale suplimentare față de controalele legale ale autoritatilor, li se vor returna permisele, li se vor anula dosarele penale.
Cele mai noi știri

Plăți de peste 97 mil lei pentru Campania 2023, între 12-14 iunie

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a efectuat, în perioada 12 – 14...

Articole din aceeași categorie