Apicultorii pot depune cererile de sprijin pentru anul 2024

Cele mai urmărite

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunță că până pe 31 iulie 2024 inclusiv, fermierii pot depune cererile de plată şi documentele doveditoare pentru intervenţiile aferente sectorului apicol 2024 din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat.

Solicitanţii depun o singură cerere de plată la Centrele APIA, direct sau prin intermediul persoanei împuternicite notarial/reprezentantul legal, însoţită de documentele justificative.

Formularele cererilor de plată pot fi printate accesând următorul link: https://apia.org.ro/directia-masuri…/apicultura/anul-2024/ . Totodată, APIA pune la dispoziţia beneficiarilor formularistica şi documentaţia necesare implementării intervenţiilor aferente sectorului apicol.

Cheltuielile aferente intervenţiilor apicole se realizează de către solicitanţi în perioada 1 ianuarie – 31 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Solicitanții care au efectuat achiziții de produse/servicii înainte de publicarea în M.O.F 538 din 10.06.2024 a O.M.A.D.R. nr.228/2024, trebuie să respecte condițiile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului “Sprijin financiar pentru intervențiile aferente sectorului apicol din cadrul planului strategic PAC 2023-2027 ” ISA-PS 2023, ediția I, care poate fi consultat accesând următorul link: https://apia.org.ro/directia-masuri…/apicultura/anul-2023/ .

Valoarea sprijinului alocat pentru anul 2024 este de 12.163.260 euro, din care 50% contribuția Uniunii Europene și 50% contribuția României, de la bugetul de stat.

Pentru plăţile anului 2024 cursul de schimb este stabilit la valoarea de 4,9756 lei.

Solicitanții trebuie să păstreze și să arhiveze toate documentele care au legătură cu intervențiile aferente sectorului apicol 2023-2027, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la întocmirea acestora.

Pe site-ul APIA: www.apia.org.ro , în cadrul secţiunii: Măsuri de piaţă – Apicultură – Anul 2024 ( https://apia.org.ro/directia-masuri…/apicultura/anul-2024/) se regăsesc informații detaliate privind intervențiile aferente sectorului apicol din cadrul planului strategic PAC 2023-2027 pentru anul 2024.

Cele mai noi știri

Se suplimentează bugetul MADR. Vezi la care dintre măsurile de sprijin ajung banii

În Ședința Guvernului din data de 18 iulie 2024 a fost aprobată o Hotărâre privind alocarea unor sume din...

Articole din aceeași categorie